Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Η ΕΤΑΡΕΙΑ FORMA POURANIS ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΠΗΛΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.